Na 16 jaar geen enkele loonsverhoging te hebben genoten, is een herziening van de loonschalen geen onterechte eis !

download pdf