Eindejaarstoelage 2009

EINDEJAARSTOELAGE 2009

De eindejaarstoelage wordt uitbetaald op 16 december 2009.

De premie zal worden uitbetaald met de voorziene 7% verhoging van minimum 150 en maximum 300 Eur Bruto.

Wij bekomen dus dezelfde regeling als de rest van het openbaar ambt.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter