Bijkomende aanstellingen in de federale gerechtelijke zuil

Zaventem, 24/01/2011

De overheid heeft aan de leden van het middenkader van de federale gerechtelijke zuil een nieuwe lijst (de derde in vier jaar tijd) ter kennis gebracht (of zal deze ter kennis brengen) van bijkomende aanstellingen in de graad van CP.

We zullen niet ingaan op de verwikkelingen die hebben geleid tot deze situatie die tweedracht zaait binnen de betrokken personeelscategorie.

Enkele onder hen, leden van onze organisatie, hebben een aanvraag tot bijstand ingediend om beroep aan te tekenen bij de Raad van State teneinde het koninklijk besluit aan te vallen dat aan de basis ligt van deze nieuwe lijst. Dit beroep zal tijdig worden ingediend en het resultaat zal gelden voor iedereen die betrokken is in dit koninklijk besluit.

Anderzijds, de invoeging in de lijst zelf moet het voorwerp uitmaken van een strikt individueel beroep.