Communicatie : Copernicus – Einde verzameling mandaten

Zaventem, 25 januari 2011

Communicatie :  Copernicus – Einde verzameling mandaten

In onze vorige publicaties inzake Copernicus hebben wij de laatkomers verzekerd dat wij een tweede wagon zullen toevoegen aan de dagvaarding die ingediend werd eind december.

Wij kunnen de mandaten nog aanvaarden tot 11 februari 2011.

Elk mandaat, ons overgemaakt  NA die datum – wat er ook de reden van is – zal niet meer in die tweede wagon worden opgenomen, en er zal nadien geen bijkomende wagon meer volgen.