Dossier « Pensioenen van politieambtenaren » : het Gemeenschappelijk Front ontvangen door de twee formateurs …

michelpeeters


Zaventem, 26 september 2014

Het Gemeenschappelijk Front werd door de twee formateurs ontvangen.

Het standpunt van het Gemeenschappelijk Front blijft hetzelfde en is niet voor interpretatie vatbaar : herstel van de verworven rechten EN een oplossing voor het probleem gesteld door het Grondwettelijk Hof.

De twee formateurs hebben ons het volgende meegedeeld :

Gezien hun specifieke toestand is het voor hen onmogelijk een oplossing voor te stellen ;

Maar ze erkennen wel dat het beroep van politiefunctionaris zwaar en gevaarlijk is ;

En ze garanderen dat de partners van de Zweedse coalitie zich hiervan bewust zijn EN hieraan een oplossing willen bieden ;

Zo garanderen ze dat de nieuwe regering een mandaat zal geven aan de twee toekomstige betrokken ministers (Binnenlandse Zaken en Pensioenen) om na hun inplaatsstelling naar de onderhandelingstafel te komen ;

En ze keren terug naar hun partners om te blijven werken aan een oplossing/voorstel en te komen onderhandelen van zodra de toekomstige regering in plaatst gesteld is. De oplossing zal deel uitmaken van en worden opgenomen in het regeerakkoord ;

Tenslotte gaan ze akkoord met een tweede vergadering om een stand van zaken te geven van de genomen richting en om verder in debat te gaan.