Dossier « Politiepensioen » : Oproep voor een boeteloze week : Waarover gaat het?

art


Zaventem, 20 april 2015

Oproep voor een boeteloze week : Waarover gaat het ?

Stakingsordewoord van het gemeenschappelijk front aan de collega’s van de technische diensten WPR voor 23/04

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

download pdf