Fonds 'begrafeniskosten' & 'overlijden bij ongeval'

Fonds ‘begrafeniskosten':

Bij overlijden van een lid krijgt de persoon die de werkelijke kosten van de begrafenis draagt 1.240 euro.

Per kind ten laste wordt dat bedrag verhoogd met 375 euro.

Hier geldt een wachttijd van twee jaar actieve dienst voor nieuwe leden.
Bovendien moet het overleden lid zijn, of haar, bijdrage effectief hebben betaald.

Fonds ‘overlijden bij ongeval':

De uitkering bij overlijden bij ongeval bedraagt momenteel 7500 euro.

De wettelijke erfgenamen zijn de rechthebbenden. Er is geen wachttijd voor nieuwe leden.