Ledenbijdrage

Actieve personeelsleden betalen :
– 13,25€ per maand via SEPA-mandaat;
– 159€ per jaar via overschrijving;

Gepensioneerde personeelsleden betalen :
– 6.5€ per maand via SEPA-mandaat;
– 78€ per jaar via overschrijving;

Laattijdige melding pensioen?
Het VSOA Politie vergoedt het verschil tussen de bijdrage als «actief» en «gepensioneerde» lid vanaf de meldingsdatum tot januari van dat lopende jaar.
Meld daarom uw pensioen tijdig !