Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

SYNDICALE INFO
Info betreffende de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (Art. VIII.XV.3 van het RPPol).Met de verschijning van het KB van 04 maart 2010 (wijziging van het KB van 19/11/1998 – datum publicatie 19/03/2010) zal vanaf 01 april 2010 de leeftijdsgrens van het kind worden vastgelegd op 12 jaar (ipv 6 jaar) binnen het Openbaar Ambt.

Vermits de regelgeving inzake de loopbaanonderbreking van toepassing is op de personeelsleden van de politiediensten via verwijzing in het RPPol naar het KB van 19 november 1998, is dit besluit (en de wijzigingen) automatisch van toepassing voor de personeelsleden van de politiediensten.

Eddy Borms
Vast afgevaardigde