Newsletter 2014-51 : Hoog overlegcomité 128

politie2


Zaventem, 20 oktober 2014

Newsletter 2014-51 : Hoog overlegcomité 128

Afwijking arbeidstijd – PZ Lokeren – Risicoanalyse VSOA

Afwijking arbeidstijd – PZ Zuid

Migratieplannen

Functieprofielen

Wegingen

Nota CG/WB interne procedures betreffende de psychosociale risico’s op het werk (stress, conflicten, geweld, pesterijen, enz) voor de Federale Politie

Opleiding INP – leugendetectie

Erkenning kandidaat vertrouwenspersoon

download pdf