Newsletter "Hoog Overlegcomité 124"

art2


Zaventem, 20 maart 2014

Newsletter 2014-25:Hoog Overlegcomité 124

Aanvraag erkenning departement medisch toezicht
CG/WB – aanwijzing preventieadviseurs – voorafgaand akkoord – artikel 20§1 KB 27 maart 1998 betreffende de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk
Onthaalbrochure
Diversiteitsbeleid: vragenlijst “tewerkstelling en handicap”
Schietstand Ieper
Varia
De berekening van de uren door SSGPI in geval van staking

download pdf