Newsletter "Hoog overlegcomité 127"

art


Zaventem, 10 juli 2014

Newsletter 2014-42 : Hoog overlegcomité 127

Stage universiteitsstudente bij de WPR (vervolg HOC 126)

Stand van zaken risicoanalyse WPR Oost-vlaanderen

Drie groene lichten procedure

Weging functies directeur en departementshoofden CG/WB

Maaltijden bij grote evenementen

Preventieadviseur bij grote evenementen

Het weerhouden van 20 eerste kandidaten bij selecties

Leerstof voor de sociale promotie

Gecertificeerde opleiding voor Duitstaligen

Samenvallen van datum gecertificeerde opleiding en examen sociale promotie voor franstaligen

Brief van FOD WASO

download pdf