Newsletter "Onderhandelingscomité 332"

art1


Zaventem, 09 december 2013

Newsletter 2013-02 : Onderhandelingscomité 332

Enig agendapunt : het voorontwerp tot wijziging van de wet op de geïntegreerde politie in verband met de optimalisatie van de politiediensten

 

 

download pdf