Newsletter "Onderhandelingscomité 337"

art1


Zaventem, 12 februari 2014

Newsletter 2014-18 : Onderhandelingscomité 337

Stakingsaanzegging PZ Vesdre
Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA BruNat
Curatieve geneeskunde
Ontwerp KB betreffende de voortgezette opleiding van personeelsleden
Ontwerp besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VII.XII.2 van de RpPop
Ontwerp KB gemeenschapswachten
Ontwerp KB betreffende geldelijke anciënniteit
Principe van “return on investment”
Aanwezigheidstermijn bij fusies van PZ’s
Planificatie van incorporatie van gespecialiseerd AHINP
Niet geslaagde AINP en dragen van een dienstwapen
Voortgezette opleiding: efficiënt rijgedrag
Cursus polygrafie
Regionaliseren van de kinderbijslagen

download pdf