Newsletter "Onderhandelingscomité 338 & 339"

art2


Zaventem, 19 februari 2014

Newsletter 2014-21 : Onderhandelingscomité 338 & 339

Het onderhandelingscomité 338 met agendapunt het “sectoraal akkoord”, een verderzetting van het onderhandelingscomité 335.
Het onderhandelingscomité 339 met als enig agendapunt de stakingsaanzegging van Sypol werd reeds uitgebreid toegelicht in onze Newsletter 19/2014.

download pdf