Newsletter "Onderhandelingscomité 340"

art


Zaventem, 13 maart 2014

Newsletter 2014-24 : Onderhandelingscomité 340

Eisenbundels (vervolg OCP 338)
Ontwerp KB functionele opleiding geweldbeheersing en ontwerp omzendbrief GPI 48
MEDEX – weigering van uitstel bij eerste oproeping
Statutaire onzekerheid IN-EX in het geval “niet geslaagd”
Ontwerp KB en MB betreffende de overgang van een betrekking van gemeenschapswacht-vaststeller naar een betrekking van agent van politie
Basisopleiding INP – kwalitatieve verbetering
De varia punten werden uitgesteld naar een volgend OCP

download pdf