Newsletter "Onderhandelingscomité 345 & 346"

post_img_3


Zaventem, 26 mei 2014

Newsletter 2014-37 : Onderhandelingscomité 345

Artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie

Stakingsaanzegging – NSPV – PZ des Collines 5323

download pdf