Newsletter "Onderhandelingscomité 347"

art1


Zaventem, 29 juni 2014

Newsletter 2014-41 : Onderhandelingscomité 347

AANPASSING VAN DE NORMEN VAN DE SPORTPROEVEN

STAKINGSAANZEGGING – NSPV – PZ BELOEIL – LEUZE-EN-HAINAUT 5319

CGSU (VRAAG NSPV)

MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER ONDERHANDELINGSCOMITÉ

Curatieve geneeskunde
Problematiek L+F-088
Geldelijke anciënniteit
Aspirantenmobiliteit
Vacatures van korpschef
Tolgeld bij rogatoire opdracht

download pdf