Pensioendossier : bevraging van de leden VSOA Politie afgerond.

art1


Zaventem, 22 mei 2015

Pensioendossier : bevraging van de leden VSOA Politie afgerond.

VSOA Politie gaat niet akkoord met het voorstel van de overheid !

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter