Geboorte- / huwelijks- en adoptiepremie

Er wordt een premie van 75 euro uitbetaald bij zulke speciale gelegenheden. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten.

U kan de premie aanvragen door een e-mail te sturen aan info@vsoa-pol.be met daarbij :
– een kopie van de geboorte-/huwelijks- of adoptieakte ;
– het rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden ;

Bijkomend :
– de premie dient te worden aangevraagd binnen de 6 maand na de gebeurtenis ;
– indien beide partners lid zijn, dan wordt de premie dubbel uitbetaald;