Mijn syndicale premie werd nog niet gestort

U heeft uw formulier reeds ingediend maar ontving nog geen syndicale premie.
De syndicale premie wordt niet gestort door het VSOA Politie maar door de VZW Arbeid & verdienste. Indien u ook van deze instantie nog geen storting mocht ontvangen, dan kan u hierover uw plaatselijke afgevaardigde aanspreken en/of een mail sturen aan syndicale.premie@vsoa-pol.be