Reparatie Vesalius Bis – beroep 140/2011

Wij werden – samen met de andere representatieve organisaties – uitgenodigd op donderdag 4 augustus op het Kabinet van Binnenlandse Zaken voor een vergadering met betrekking tot de verschillende mogelijke lezingen van het arrest, en de mogelijke oplossingen.
Blijkt dat wij allen dezelfde mening hebben omtrent de lezing van het bewuste arrest. Wat onze mening betreft verwijzen wij naar ons vorige bericht.
De vertegenwoordigers van de overheid willen er zich van vergewissen dat deze lezing de rechten van de betrokken personeelsleden vrijwaart.
Een officiële mededeling zal door de overheid worden verspreid binnen DGJ.