Staatslogementen - FAQ

art1
Zaventem, 24 november 2013

Beste collega’s,

Teneinde te kunnen antwoorden op de belangrijkste vragen die gesteld worden door de collega’s die een staatslogement betrekken vindt u hieronder een overzicht van de FAQ die beschikbaar zijn op Polsupport.

Op uw niveau volstaat het om in voorkomend geval de aangeboden conventies te controleren op conformiteit met de modellen die onderhandeld werden (zie bijlagen).

U vindt er tevens de contactgegevens van DGS/DSM die het dossier beheert.

Staatslogementen

Logementen-bruikleen

Logementen-rechthebbende

Logementen-overeenkomst

Nationaal secretariaat