Syndicale premie

Beste collega’s,
Eén dezer dagen zal u het document voor de aanvraag van de syndicale premie voor het refertejaar 2010 ontvangen.
Nadat u dit volledig ingevuld en ondertekend heeft, dient u het document op te sturen naar het Nationaal Secretariaat op het volgende adres:
VSOA Politie
Syndicale Premies
Minervastraat 8
1930 Zaventem
Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop de premie gestort mag worden.
Opgelet! Het formulier dient uiterlijk op 1 juli 2011 bij ons binnengebracht te worden.
Documenten die per fax of mail verstuurd worden, alsook kopies zijn niet geldig.
Indien u geen document ontvangen heeft, dient u zo spoedig mogelijk de personeelsdienst van uw Zone.
Wanneer u deze richtlijnen respecteert, zal VSOA Politie uw dossier vlot kunnen behandelen.
Het nationaal secretariaat.