Voordelen

VOORDELEN

verbonden aan het lidmaatschap bij het VSOA Politie

Premies
Syndicale premie:

De syndicale premie bedraagt nu 90 euro en wordt jaarlijks uitbetaald.

Huwelijks-, geboorte- en adoptiepremie:

75 euro cadeau bij zulke speciale gelegenheden.
Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van een jaar om de premies te kunnen genieten.
De premie dient te worden aangevraagd binnen de 6 maand na de gebeurtenis

Fondsen
Fonds ‘begrafeniskosten’

Bij overlijden van een lid krijgt de persoon die de werkelijke kosten van de begrafenis draagt 1.240 euro.
Per kind ten laste wordt dat bedrag verhoogd met 375 euro.
Hier geldt een wachttijd van twee jaar actieve dienst voor nieuwe leden.
Bovendien moet het overleden lid zijn, of haar, bijdrage effectief hebben betaald.

Fonds ‘overlijden bij ongeval’

De uitkering bij overlijden bij ongeval bedraagt momenteel 7500 euro.
De wettelijke erfgenamen zijn de rechthebbenden. Er is geen wachttijd voor nieuwe leden.

Calog
Calog

De diversiteit van de functies en de statutaire verschillen bij het administratief en logistiek kader vormen een belangrijk element bij de syndicale onderhandelingen.
Van onderhoudspersoneel tot directeur human resources over laboratorium-assistenten of andere vakmensen, VSOA-politie wil effectief investeren in elk van deze eigenheden.
Zowel voor de contractuele personeelsleden als de statutairen vindt men in onze structuur op elk niveau een gespecialiseerde afgevaardigde om hen bij te staan.
Afgevaardigden Calog van elke provincicie hebben zich verenigd in een nationale werkgroep om specifieke problemen en eisen te inventariseren, te coordineren en te duiden.

Voor VSOA-politie is het Calog meer dan enkel operationele ondersteuning.

Politieschool
Politieschool

Jaarlijks worden er in de verschillende politiescholen meer dan 1000 nieuwe politiemensen gevormd; uit ervaring weten wij dat vooral de aspiranten bijstand nodig hebben. Ongetwijfeld zijn jullie nog niet volledig op de hoogte van je statutaire rechten. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat jullie vanaf het begin van de opleiding geholpen worden om de valkuilen te vermijden.

Tijdens de informatiesessies die wij in elke school komen geven, wordt uitgelegd wat de passende, meest veilige methode is om bijvoorbeeld een evaluatiegesprek te houden, een formulier zelfevaluatie in te vullen of hoe een verweerschrift op te stellen. Wanneer je twijfelt aan de wettelijkheid van een beslissing neem dan contact met je vsoa-politie begeleider voordat je enige actie onderneemt.

Hij/zij weet precies wat je te doen staat en wanneer nodig word je begeleid gedurende de daaropvolgende procedure.

Verzeker je politieloopbaan bij de start.