07.11.2019

Uurzakboekje 2020

Uurzakboekje 2020

De nieuwe versie van het uurzakboekje 2020 is vanaf nu beschikbaar op deze website of via de link https://vsoa-pol.be/uzbk2020(v1).xlsx

Deze versie omvat eveneens:

  • een aangepaste / aanpasbare fietsvergoeding;
  • vanaf 1 juli 2020 zal het uurzakboekje automatisch de nieuwe loonschaal M4.1 toepassen bij de berekeningen;
  • personeelsleden die zich bevinden in de loonschaal M4.1 moeten hun werkelijke dienstjaren invullen omdat de loonschaalanciënniteit op 1 juli 2020 verlengd wordt tot 29 jaren.
We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle