VSOA-Politie telt meer dan 18.000 leden. Daarmee zijn we veruit de grootste politievakbond. Maar ons ledenaantal alleen zegt lang niet alles. De kracht van VSOA-Politie ligt vooral in de professionaliteit, ervaring, expertise en syndicale kennis van onze mensen. Zij zijn door en door vertrouwd met alle aspecten van politiewerk. Zodat ze perfect in staat zijn om uw belangen te verdedigen. VSOA-Politie is een interprofessionele vakbond. Dat wil zeggen dat we onze leden vertegenwoordigen op alle echelons:
van uw directe werkomgeving tot het Comité A – het hoogte sociale overlegniveau. Bovendien maakt VSOA-Politie deel uit van de federatie EuroCOP, zodat we ook op Europees niveau het beleid mee kunnen sturen. Op alle niveaus werken we volgens de principes van het basissyndicalisme. Niet de top van onze vakbond bepaalt de koers van VSOA-Politie tegenover overheid en politieverantwoordelijken. Het zijn onze leden die onze standpunten bepalen. Als politieman of – vrouw op het terrein weet u immers zelf het beste waar uw behoeften liggen.

Uitvoerend bureau

vincent

Vincent Gilles

Voorzitter
voorzitter@vsoa-pol.be
Gsm: 0475 304 864
Vincent Houssin

Vincent Houssin

Ondervoorzitter
ondervoorzitter@vsoa-pol.be
Gsm: 0485 184 952

Mark Rijnkens

Secretaris
secretaris@vsoa-pol.be
Gsm: 0485 539 279

Franky Stragier

Penningmeester
penningmeester@vsoa-pol.be
Gsm: 0476 463 544

Manu Lispet

Juridische dienst
manu.lispet@vsoa-pol.be
Gsm: 0486 689 593

Patrick Roijens

Directeur DCS a.i.
dir.dcs.nationaal@vsoa-pol.be
Gsm: 0485 042 924

Luc Maesen

Informatiedirecteur
dir.info@vsoa-pol.be
Gsm: 0486 827 170
We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle