Categories
Newsletter Newsletter NL

Newsletter “Onderhandelingscomité 335”

art1


Zaventem, 28 januari 2014

Newsletter 2014-11 : Onderhandelingscomité 335

STAND VAN ZAKEN IN VERBAND MET HET VAKANTIEGELD

SAMENVOEGING VAN DIENSTEN ONDER DE ZUIL DGJ

SECTORAAL AKKOORD 2013-2014
1. Zichtbaar maken van de anciënniteit
2. OGP bevoegdheid voor INP recherche
3. Verminderde prestatie wegens medische reden
4. Proeven sociale promotie Calog
5 .Geldigheidsduur brevetten sociale promotie Calog
6. Frequentie directiebrevet
7. Werkherneming na een arbeidsongeval
8. Reglementair kader voor ordemaatregelen
9. Sociale maatregelen bij het optimalisatieplan van de politie
10. Omzendbrief syndicaal statuut
11. Het uitzonderlijk verlof voor de begeleiding van bepaalde personen
12. Geweld tegen politieambtenaren