De visie van VSOA Politie

Wij zijn er voor u

VSOA Politie telt ruim 19.000 leden. Daarmee zijn we met voorsprong de grootste en belangrijkste politievakorganisatie. De kracht van VSOA Politie ligt vooral in de professionaliteit, ervaring, expertise en syndicale kennis van onze afgevaardigden. Zij zijn door en door vertrouwd met alle aspecten van politiewerk. Hun opdracht: jullie informeren en bijstaan indien nodig.

VSOA Politie is een interprofessionele vakorganisatie. Dat wil zeggen dat we onze leden vertegenwoordigen op ieder niveau: van uw directe werkomgeving in het basisoverlegcomité tot het Comité A: het gemeenschappelijk onderhandelingscomité voor alle overheidsdiensten.

EU.Pol

Bovendien maakt VSOA Politie deel uit van de federatie EU.Pol, zodat we ook op Europees niveau het beleid mee kunnen sturen.
De mening van onze leden bepaalt de koers van onze organisatie tegenover overheid en politieverantwoordelijken. Zeker bij belangrijke dossiers (zoals pensioenen, loononderhandelingen, …) peilen wij steeds op voorhand naar de mening van onze leden. De uitslag van deze bevraging bepaalt het standpunt van onze organisatie.

Als personeelslid van de geïntegreerde politie weet u immers als geen ander welke de problemen in het werkveld zijn.