VSOA Politie staat dicht bij u

Uw betrouwbaar informatiepunt

VSOA Politie beschikt over een dienstencentrum, bemand door afgevaardigden uit de verschillende eenheden van de geïntegreerde politie. Zij geven je zo snel mogelijk een antwoord op allerhande statutaire vragen zoals bijvoorbeeld over deeltijds werken, verloven, toelagen en vergoedingen, …

In uw job bij de politie is het juridische aspect nooit ver weg. VSOA Politie behandelt jaarlijks ettelijke honderden aanvragen vanwege haar leden om rechtsbijstand. Uw lidmaatschap van onze organisatie zorgt ervoor dat u – overeenkomstig de bepalingen in ons charter rechtsbijstand – aanspraak kunt maken op bijstand wanneer dat nodig is, zonder dat u dient op te draaien voor de kosten, kosten die vaak hoog kunnen oplopen. Meteen na uw aansluiting geniet u van onze rechtsbijstand voor feiten die vanaf dan plaatsvinden. Geen sprake van wachttermijnen dus.

  • Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure, kan u beroep doen op onze specialisten. Zij zullen u met raad en daad bijstaan. Na akkoord van onze juridische dienst kan er eventueel een raadsman ingeschakeld worden.
  • Als u het slachtoffer bent van een arbeidsongeval, kan u eveneens beroep doen op onze deskundigheid. Na ons akkoord, vergoedt VSOA Politie het deel kosten van de arts die u bijstaat bij de evaluatie van uw letsels dat niet door uw werkgever wordt vergoed. Ook hier kan indien nodig, na akkoord van de juridische dienst, een raadsman worden ingeschakeld.
  • Wanneer u aanspraak kan maken op rechtsbijstand vanwege uw werkgever (bijvoorbeeld wanneer u het slachtoffer werd van een schadelijk feit tijdens de uitvoering van uw dienst, of wanneer er tegen u een klacht werd ingediend over de wijze waarop u uw dienst hebt uitgevoerd) kunnen onze afgevaardigden u bijstaan bij het indienen van een aanvraag kosteloze rechtsbijstand bij de werkgever.

Nog een tip

Breng zo snel mogelijk uw plaatselijke afgevaardigde of de rechtsbijstandsverantwoordelijke van de provincie waar u werkt op de hoogte van zodra u met iets geconfronteerd wordt waarbij u mogelijk onze hulp nodig heeft. Heel wat procedures zijn gebonden aan strikte termijnen, dus laat het niet liggen totdat het te laat is!

Het bijstandscharter kan op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij de provinciale verantwoordelijke rechtsbijstand waar uw zone/eenheid deel van uitmaakt.

Onze dienstencentra

Je kan de dienstencentra telefonisch bereiken van maandag tot vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur en 12.30 – 16.00 uur op ons algemeen telefoonnummer 02 660 59 11. Of stel je vraag online via info@vsoa-pol.be of door het contactformulier in te vullen op onze site.

 

Na de loopbaan volgt onvermijdelijk het pensioen.

Het pensioen vormt de hoofdbron van inkomsten na de stopzetting van uw functie. Soms gebeurt het jammer genoeg dat personeelsleden hun pensioen niet halen, en dan hangt de financiële toekomst van de nabestaanden vaak af van een overlevingspensioen.

De pensioenmaterie is tegenwoordig zeer complex geworden. Om onze leden die zich wensen te informeren over hun pensioen te helpen, organiseert het VSOA Politie een permanentie «PENSIOENEN» op het nationaal secretariaat, Minervastraat 8 in 1930 Zaventem of per telefoon op het nummer 02/660.59.11 op de hieronder vermelde data in 2024: 25/01 - 22/02 - 21/03 - 25/04 - 23/05 - 20/06 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12 (bel voor afspraak aub !!)

Enkele voorbeelden:

Wij kunnen u bijvoorbeeld bijstaan bij het samenstellen van uw pensioendossier, uw vragen beantwoorden, u een voorlopige berekening verstrekken of u doorverwijzen naar de bevoegde overheidsdiensten.

De diversiteit aan functies en de verschillen in het statuut van het administratief en logistiek personeel vereisen een grondige kennis van deze zaken tijdens de vakbondsonderhandelingen.

Van poetspersoneel tot personeelsmanagers, specialisten en andere ambachtslieden, VSOA Politie zet zich in om efficiënt te investeren in elk van deze specifieke kenmerken.Voor VSOA Politie is CALog meer dan alleen maar operationele ondersteuning.

Jaarlijks worden er in de verschillende politiescholen meer dan 1000 nieuwe politiemensen gevormd. Uit ervaring weten wij dat vooral de aspiranten bijstand nodig hebben. Aspiranten zijn immers veelal nog niet op de hoogte van hun statutaire rechten. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zij vanaf het begin van de opleiding geholpen worden om de valkuilen te vermijden.

Tijdens de informatiesessies die wij in elke school komen verstrekken, wordt uitgelegd wat de passende, meest veilige methode is om bijvoorbeeld een evaluatiegesprek te houden, een formulier zelfevaluatie in te vullen of een verweerschrift op te stellen. Wanneer je twijfelt aan de wettelijkheid van een beslissing neem dan contact met je begeleider bij VSOA Politie voordat je enige actie onderneemt.Hij/zij weet precies wat je te doen staat en wanneer nodig word je begeleid gedurende de daaropvolgende procedure.

Verzeker je politieloopbaan bij de start en sluit je bij ons aan!