Voordelen

Premies

Syndicale premie

wordt jaarlijks uitbetaald. Het formulier voor de aanvraag van de syndicale premie wordt ten laatste einde maart uitgereikt door uw werkgever (niet door onze vakorganisatie). Dit originele formulier dient u volledig en correct ingevuld per post (niet via mail of fax) of via uw plaatselijke afgevaardigde aan ons over te maken uiterlijk op 30 juni van dat jaar.

Huwelijks-, geboorte- en adoptiepremie

U ontvangt 75 euro cadeau bij de speciale gelegenheden die het huwelijk, de geboorte of de adoptie zijn. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten. De premie dient te worden aangevraagd uiterlijk 6 maanden na de gebeurtenis. U maakt ons (per mail of post) een kopie over van de huwelijks-, geboorte- of adoptieakte met vermelding van uw rekeningnummer.

Stakerspremie

Wanneer onze organisatie na onderhandelingen een stakingsaanzegging heeft geactiveerd kunnen de leden die niet door de overheid werden opgevorderd staken.
De stakerspremie bedraagt 25 euro voor een halve dag en 50 euro voor een volledige dag.
Om te kunnen genieten van de stakerspremie stuurt u ons een kopie van de weddefiche van de maand(en) waarin u gestaakt heeft en indien mogelijk een kopie van uw dienstrooster.

Fondsen

Fonds ‘begrafeniskosten’

Bij overlijden van een lid krijgt de persoon die de werkelijke kosten van de begrafenis draagt 1.240 euro. Per kind ten laste wordt dat bedrag verhoogd met 375 euro. Hier geldt een wachttijd van twee jaar actieve dienst voor nieuwe leden. Uiteraard moet het overleden lid in orde zijn met de bijdrage van zijn of haar lidgeld.

Fonds ‘overlijden bij ongeval’

De uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval bedraagt momenteel 7500 euro. De wettelijke erfgenamen zijn de rechthebbenden. Er is bovendien geen wachttijd voor nieuwe leden.

Commerciële voordelen

Voordelige verzekeringen

Verzekeringen aan groepstarief met de beste prijs- en kwaliteitsverhouding.

Een eigen voordelenplatform

Als lid van VSOA Politie kan je genieten van allerlei commerciële voordelen. Via Merits & Benefits biedt het VSOA zijn leden de meest interessante kortingen en voordelen bij honderden handelszaken, winkelketens, pretparken en webshops aan. Je merkt het snel: je lidgeld heb je zo terugverdiend.

Vanaf het ogenblik dat je je aansluit bij onze vakorganisatie ontvang je een lidnummer en een paswoord. Hiermee kan je je registreren op www.vsoa-voordelen.be. De kortingen staan er overzichtelijk weergegeven.

Surf naar www.vsoa-voordelen.be en meld je aan met je lidnummer (login) en het wachtwoord dat je hebt ontvangen bij je registratie als lid. Daarna kan je je wachtwoord zelf wijzigen.

 

VSOA tot uw dienst

Heb je een vraag of wens je extra info?

Wij helpen je graag verder.

Wil je ook lid worden van de grootste politievakorganisatie? Sluit je dan nu aan via deze link of download onze infobrochure. Lees hier meer