Veelgestelde vragen

 • Wijziging rekeningnummer

  Om uw rekeningnummer te wijzigen dient u ons een nieuw mandaat over te maken. Gelieve onderstaand SEPA-formulier in te vullen (enkel gedeelte voor de schuldenaar) en onderaan te handtekenen & dateren.
  Daarna dient u dit originele formulier op te sturen naar (dus geen kopie mailen/faxen aub) :

  VSOA Politie
  Minervastraat 8, 1930 Zaventem

  Wij doen daarna al het nodige zodat er geen onderbreking ontstaat in het lidmaatschap.

  Indien u nog vragen heeft kan u het ledenbeheer bereiken op: ledenbeheer@vsoa-pol.be of via ons contactformulier bovenaan.

 • Ik wens lid te worden

  Eerst en vooral willen wij u danken voor de interesse welke u toont in onze syndicale organisatie.

  Download hier onze infobrochure met daarbij een begeleidende brief.

  Infobrochure downloaden

  Indien u nog vragen heeft kan u het ledenbeheer bereiken op: ledenbeheer@vsoa-pol.be of via ons contactformulier.

 • Ledenbijdrage

  Actieve personeelsleden betalen :
  – 15,70 € per maand via SEPA-mandaat;
  – 188,4 € per jaar via overschrijving;

  Gepensioneerde personeelsleden betalen :
  – 7,85 € per maand via SEPA-mandaat;
  – 94,2€ per jaar via overschrijving;

  Laattijdige melding pensioen?
  Het VSOA Politie vergoedt het verschil tussen de bijdrage als «actief» en «gepensioneerde» lid vanaf de meldingsdatum tot januari van dat lopende jaar.
  Meld daarom uw pensioen tijdig !

 • Ik heb mijn aanvraagformulier niet ontvangen

  Als uw werkgever u tegen 31 maart geen aanvraagformulier bezorgt, of als u het formulier niet meer kan terugvinden maakt u een “verklaring op eer voor het referentiejaar”.

 • Mijn syndicale premie werd nog niet gestort

  U heeft uw formulier reeds ingediend maar ontving nog geen syndicale premie.
  De syndicale premie wordt niet gestort door het VSOA Politie maar door de VZW Arbeid & verdienste. Indien u ook van deze instantie nog geen storting mocht ontvangen, dan kan u hierover uw plaatselijke afgevaardigde aanspreken en/of een mail sturen aan syndicale.premie@vsoa-pol.be

 • Ik was vroeger lid bij een andere organisatie

  Indien u lid bent van het VSOA Politie zal de uitbetaling van de syndicale premie door ons gebeuren, zelfs indien u in het referentiejaar lid was van een andere organisatie.
  U dient bij uw aanvraag de betalingsbewijzen te voegen van het bij deze organisatie betaalde lidgeld.
  Let op : dit geldt enkel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond. Was u voorheen personeelslid in een privé-onderneming, dan dient u zich tot uw vorige syndicale organisatie te wenden.

 • Geboorte- / huwelijks- en adoptiepremie

  Er wordt een premie van 75 euro uitbetaald bij zulke speciale gelegenheden. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten.

  U kan de premie aanvragen door een e-mail te sturen aan info@vsoa-pol.be met daarbij :
  – een kopie van de geboorte-/huwelijks- of adoptieakte ;
  – het rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden ;

  Bijkomend :
  – de premie dient te worden aangevraagd binnen de 6 maand na de gebeurtenis ;
  – indien beide partners lid zijn, dan wordt de premie dubbel uitbetaald;

 • Stakersvergoeding

  De stakersvergoeding is verschuldigd wanneer een ordewoord werd gegeven door het VSOA Politie aan alle personeelsleden van onze sector, OF een specifieke categorie.
  Ze is dan ook bestemd voor de leden van deze categorie, in functie van de strategie vastgesteld door het nationaal comité van het VSOA Politie.
  Wanneer het stakersfonds uitgeput is, zal er geen stakersvergoeding meer worden uitgekeerd.

  De tussenkomst geschiedt vanaf de eerste dag en bedraagt :
  – 50 euro per stakersdag;
  – 25 euro per halve stakersdag;