91.992 €, een bedrag dat onaanvaardbaar is voor de politieman op de straat

Wij vernemen uit de pers het totale bedrag dat werd gespendeerd aan de reis van de Commissaris Generaal naar Qatar.
91.992 €, is uiteraard een onaanvaardbaar bedrag voor de “straatflik”!
Het “echte blauw op straat” wordt voortdurend bijkomende besparingsmaatregelen opgelegd, dewelke vaak ten koste gaat van de dienstverlening aan de bevolking. Anderen dienen bedragen terug te betalen, terwijl het de overheid zelf is die fouten maakte…
Het is niet te begrijpen dat een dergelijk bedrag, in tijden van crisis, wordt toegekend en uitgegeven voor een representatie.
Wij stellen vast dat dit opnieuw rampzalige gevolgen zal hebben voor het imago van de politieman die dagdagelijks zijn werk op het terrein doet .
Men moet ook verder kijken en zich vragen durven te stellen :
– Het ontbreekt de politie zeker niet aan controle;
– De Politiek heeft ingestemd met deze reis;
– Een gunstige wind vertelt ons dat er een goedkeuring was van de Inspectie van Financiën.
Wat nog veel erger is, is het onderzoek van het comité P:
Dit hebben we nog nooit meegemaakt : “er komt een klacht binnen, deze wordt overgemaakt aan betrokkene dewelke een eerlijke kans krijgt om er op te reageren en/of zich te verdedigen”, en binnen de week is het onderzoek afgerond waarbij er geen onregelmatigheden werden vastgesteld. Deze manier van werken kunnen wij eigenlijk alleen maar toejuichen, voor zover dat deze voor alle politieambtenaren geldt. Gelijkheidsbeginsels… remember ? Was het maar altijd zo !
Maanden geleden hebben we aan de Minister gevraagd om eens klaar en duidelijk te zijn over wat de rechten en plichten zijn van een politieambtenaar ten opzichte van het comité P. Op het onderhandelingscomité werd gesteld dat de vraag zou worden overgemaakt aan het comité P zelf. Tot op heden geen antwoord ! Blijkbaar neemt dit meer tijd in beslag…
Vraag maar eens aan de ”straatflik”hoe ze behandeld worden door sommige leden van het comité P. (meestal wordt er zelfs trager gewerkt met een schorsing en loonverlies als gevolg). Bovendien hebben ze er alle belang bij om de potjes toe te houden. Als men die heren hun verloning en benoemingen wat nader gaat bekijken, doet de “win for life” van een dienst die onder toezicht van het parlement valt ook vragen rijzen.
Het is ons reeds geruime tijd duidelijk dat de deontologische code blijkbaar alleen van toepassing is voor de kleine man, en stopt vanaf een bepaalde graad ! Welke geloofwaardigheid kan er nog worden gehecht aan deze rokerige theorie en aan de predikanten ervan ?
Wij zijn overtuigd dat het tot de verantwoordelijkheid van de politieke overheid behoort om deze excessen en representatiekosten drastisch te beperken tot een strikt minimum, gecombineerd met een strikte controle op de opportuniteit ervan.

Het is tijd dat men terug aandacht besteedt aan het essentiële : De politieman die zich dagdagelijks inzet ten dienste van de bevolking !

Vincent GILLES                         Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter                   Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..