Beleidsvoorstellen aan het personeel MIVB – Standpunt van het VSOA Politie

art2

Naast de specifieke voorstellen aan de MIVB vernemen we dat de politieke overheid het voorstel doet om 400 FTE aan te werven om exclusief in te zetten voor de veiligheid van het openbaar vervoer in de Brusselse regio.

Deze maatregel is gedeeltelijk goed in de zin dat wij reeds jaren vragende partij zijn voor een verhoging van de jaarlijkse budgetten teneinde de aanwervingen van 1.000 naar 1.450 FTE op te trekken om het schokeffect van de leeftijdpiramide op te vangen en de actuele tekorten in het kader op te vullen.
Maar wij stellen vast dat de extra budgettaire inspanning aangereikt door mevrouw Milquet zich situeert in dat kader en niet als antwoord op een specifiek probleem.
Wij feliciteren haar met deze overwinning (400 FTE supplementaire aanwervingen is niet niks in deze tijden van crisis), maar betreuren de vervorming van het bericht om tegemoet te komen aan het weliswaar wrede nieuws, maar minder bruut dan wat zich de laatste drie weken in de politiewereld afspeelde : herinner u het overlijden van Damien Henryon door doodslag ; herinner u de acht (zwaar) gewonden voor de poorten van het Koninklijk Paleis. En dit zijn slechts een paar voorbeelden van het dagelijkse leven van politieambtenaren.

Dit is een slechte maatregel omdat het in afwachting van de komst van het nieuwe personeel (indien aangeworven in juni 2012, slechts operationeel in september 2013) er een verschuiving van de capaciteit zal zijn vanuit de provincies (en van de politiezones in de provincies) naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vergeet niet dat deze FTE personeelsleden zijn die diensten presteren waar ze voorzien zijn … ten behoeve van de lokale bevolking.
Er zullen dus tekorten zijn in bepaalde regio’s en een drastische vermindering van de veiligheid van de lokale bevolking.
Maar het biedt ook geen oplossing aan het initiële obljectief : 1. de huidige tekorten aan personeel binnen de geïntegreerde politie ; 2. de effecten van de leeftijdspiramide.

We zijn ook verrast om vast te stellen dat de politie opnieuw gebruikt wordt als lapmiddel om een probleem op te lossen : doet de MIVB wel genoeg inspanningen voor de veiligheid van hun personeel (we spreken niet over de bevolking) ?
De vraag blijft open. Als morgen een personeelslid van Brussel-Net een slag krijgt (zelfs met de dood tot gevolg), gaat men dan ook bij elke vuilniskar een politieman posteren ? Men moet redelijk blijven en de kern van het probleem aanpakken.

En de kern van het probleem volgens VSOA Politie is het gebrek aan respect voor het gezag (van welke aard dan ook). VSOA Politie van zijn kant heeft reeds maanden geleden een volledig dossier ingediend – een voorstel van « Protocol tegen geweld waarvan politieambtenaren slachtoffer zijn ». De regering heeft het idee ingeschreven in zijn globaal plan, de minister van binnenlandse zaken heeft dit hernomen in haar politieke nota… sindsdien niets meer.

De opening van dit debat zou HET teken zijn waar alle politieambtenaren met spanning op wachten ! Dat de politieke verantwoordelijken zonder dralen een rondetafel organiseren omtrent dit onderwerp eigen aan de sector politie, maar die dan als voorbeeld kan dienen voor andere sectoren die geconfronteerd worden met hetzelfde fenomeen.

icon Beleidsvoorstellen aan het personeel MIVB – Standpunt VSOA-Politie

Vincent GILLES – Nationaal Voorzitter                                                Vincent HOUSSIN – Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..