Juridische Dienst NL

In uw job bij de politie is het juridische aspect nooit ver weg. VSOA Politie behandelt jaarlijks ettelijke honderden aanvragen vanwege haar leden om rechtsbijstand. Uw lidmaatschap van onze organisatie zorgt ervoor dat u – overeenkomstig de bepalingen in ons charter rechtsbijstand – aanspraak kunt maken op bijstand wanneer dat nodig is, zonder dat u dient op te draaien voor de kosten, kosten die vaak hoog kunnen oplopen. Meteen na uw aansluiting geniet u van onze rechtsbijstand voor feiten die vanaf dan plaatsvinden. Geen sprake van wachttermijnen dus.

  • Wanneer u het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure, kan u beroep doen op onze specialisten. Zij zullen u met raad en daad bijstaan. Na akkoord van onze juridische dienst kan er eventueel een raadsman ingeschakeld worden.
  • Als u het slachtoffer bent van een arbeidsongeval, kan u eveneens beroep doen op onze deskundigheid. Na ons akkoord, vergoedt VSOA Politie het deel kosten van de arts die u bijstaat bij de evaluatie van uw letsels dat niet door uw werkgever wordt vergoed. Ook hier kan indien nodig, na akkoord van de juridische dienst, een raadsman worden ingeschakeld.
  • Wanneer u aanspraak kan maken op rechtsbijstand vanwege uw werkgever (bijvoorbeeld wanneer u het slachtoffer werd van een schadelijk feit tijdens de uitvoering van uw dienst, of wanneer er tegen u een klacht werd ingediend over de wijze waarop u uw dienst hebt uitgevoerd) kunnen onze afgevaardigden u bijstaan bij het indienen van een aanvraag kosteloze rechtsbijstand bij de werkgever.

Nog een tip

Breng zo snel mogelijk uw plaatselijke afgevaardigde of de rechtsbijstandsverantwoordelijke van de provincie waar u werkt op de hoogte van zodra u met iets geconfronteerd wordt waarbij u mogelijk onze hulp nodig heeft. Heel wat procedures zijn gebonden aan strikte termijnen, dus laat het niet liggen totdat het te laat is!

Het bijstandscharter kan op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij de provinciale verantwoordelijke rechtsbijstand waar uw zone/eenheid deel van uitmaakt.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..