Voordelen Premies NL

Premies

Syndicale premie

wordt jaarlijks uitbetaald. Het formulier voor de aanvraag van de syndicale premie wordt ten laatste einde maart uitgereikt door uw werkgever (niet door onze vakorganisatie). Dit originele formulier dient u volledig en correct ingevuld per post (niet via mail of fax) of via uw plaatselijke afgevaardigde aan ons over te maken uiterlijk op 30 juni van dat jaar.

Huwelijks-, geboorte- en adoptiepremie

U ontvangt 75 euro cadeau bij de speciale gelegenheden die het huwelijk, de geboorte of de adoptie zijn. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten. De premie dient te worden aangevraagd uiterlijk 6 maanden na de gebeurtenis. U maakt ons (per mail of post) een kopie over van de huwelijks-, geboorte- of adoptieakte met vermelding van uw rekeningnummer.

Stakerspremie

Wanneer onze organisatie na onderhandelingen een stakingsaanzegging heeft geactiveerd kunnen de leden die niet door de overheid werden opgevorderd staken.
De stakerspremie bedraagt 25 euro voor een halve dag en 50 euro voor een volledige dag.
Om te kunnen genieten van de stakerspremie stuurt u ons een kopie van de weddefiche van de maand(en) waarin u gestaakt heeft en indien mogelijk een kopie van uw dienstrooster.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..