30.01.2011

Copernicus – Einde verzameling mandaten – ERRATUM

Communicatie – 20110128

Copernicus – Einde verzameling mandaten – ERRATUM

In de vorige mededeling inzake Copernicus hadden wij 11 februari als uiterste datum vastgelegd voor het indienen van de mandaten.

Het nationaal comité van donderdag 27/01 heeft deze beslissing herroepen en geen uiterste datum meer bepaald, tenzij het einde van de lopende procedure.

Aldus kan iedereen, die vergeten is om ons zijn mandaat toe te sturen, dit alsnog doen wetende dat het mandaat zal aanvaard worden en neergelegd worden gedurende elk moment tijdens, en tot het einde van de procedure.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle