Europese tops in Brussel – 42,3 miljoen € schulden aan de Brusselse politiezones !

Brussel, 09/05/2008 – Persmededeling

Europese tops in Brussel – 42,3 miljoen € schulden aan de Brusselse politiezones !

Het VSOA-Politie stelt eens te meer het gebrek aan belangstelling vast vanwege de federale overheden als het erop aankomt om hun verplichtingen na te komen ten aanzien van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Inderdaad, het Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese tops te Brussel, beschikt momenteel over 78,1 miljoen € daar waar het algemeen project (2008) van de uitgaven daartoe slechts beschikt over een ordonnanceringskrediet van 16,6 miljoen € wat ontoereikend is om het hoofd te bieden aan de uitgaven!!! 1

Het Fonds kent al verschillende jaren een toenemende betalingsachterstand: op het einde van 2007 vertegenwoordigde het encours van de nog niet vereffende ten voordele van de politiezones en de gemeenten voor de jaren 2003 tot 2006 nagenoeg 17,5 miljoen €. Dat encours is het gevolg van de ontoereikende kredieten die op de begroting zijn ingeschreven. 2

Wij stellen met andere woorden vast dat de federale overheden sedert verschillende jaren de Brusselse politiezones, die te kampen hebben met een enorm gebrek aan financiële middelen om het hoofd te bieden aan de organisatie van de Europese tops, beroofd hebben. Dit heeft tot gevolg dat de politiezones deze kosten moeten financieren en dragen ten koste van andere investeringen noodzakelijk voor de goede werking van de politiediensten en de werkomstandigheden van het personeel.

Het VSOA-Politie is van mening dat deze situatie zo snel mogelijk moet geregulariseerd worden en zal daaromtrent de federale overheid interpelleren op 19/5/2008 tijdens een onderhoud met de Eerste Minister.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
Gsm: 0485534158

1 + 2 : Bron “ Rekenhof “

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..