Guido De Padt geeft uitleg bij de “zaak Koekelberg”

Brussel, 06/04/2009 – Persbericht

Guido De Padt geeft uitleg bij de “zaak Koekelberg”
Vandaag heeft Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt uitleg verschaft aan de vakbonden met betrekking tot de zaak Koekelberg.

De Minister heeft in zijn uitleg heel duidelijk naar voren gebracht dat hij niet het risico wilde lopen, gegijzelde te kunnen zijn van de Commissaris Generaal, ongeacht de bedoelingen die de Commissaris Generaal had toen hij de Minister informeerde omtrent het bestaan van de anonieme klacht.

VSOA – Politie stelt vast, na beide overheden te hebben aanhoord, dat de tijdslijn van dit verhaal perfect gelijklopend is in de uitleg gegeven door zowel de CG als de Minister. VSOA – Politie stelt voorts vast dat de Commissaris Generaal wat betreft zijn bedoeling m.b.t. tot diens mededeling aan de Minister, blijkbaar voor verwarring gezorgd heeft bij de Minister van Binnenlandse Zaken.

Het is voor VSOA – Politie onmogelijk om in deze een duidelijke stelling in te nemen. Wij wensen dan ook een zo groot mogelijke neutraliteit in deze kwestie aan de dag te leggen en drukken de wens uit dat het gerecht in deze klaarheid zal kunnen scheppen.

VSOA – Politie heeft de Minister wel heel duidelijk te kennen gegeven dat er aan deze blijkbaar “never ending story” absoluut zo snel mogelijk een einde dient te komen, dit om het geloof van de burgers in het politiebestel niet te ondermijnen, maar ook en vooral om demotivatie en defaitisme te vermijden in hoofde van het politiepersoneel.

Het is van het allergrootste belang zo snel mogelijk sereniteit te bewerkstelligen in het politielandschap.

Jan Schonkeren

Nationaal voorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..