Premies

Premies

Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt momenteel 90 euro en wordt jaarlijks uitbetaald. Het formulier voor de aanvraag van de syndicale premie wordt ten laatste einde maart uitgereikt door uw werkgever (niet door onze vakorganisatie). Dit originele formulier dient u volledig en correct ingevuld per post (niet via mail of fax) of via uw plaatselijke afgevaardigde aan ons over te maken uiterlijk op 30 juni van dat jaar.

Huwelijks-, geboorte- en adoptiepremie

U ontvangt 75 euro cadeau bij de speciale gelegenheden die het huwelijk, de geboorte of de adoptie zijn. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten. De premie dient te worden aangevraagd uiterlijk 6 maanden na de gebeurtenis. U maakt ons (per mail of post) een kopie over van de huwelijks-, geboorte- of adoptieakte met vermelding van uw rekeningnummer.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..