Eerst en vooral willen wij u danken voor de interesse welke u toont in onze syndicale organisatie.

Druk hier om onze infobrochure te downloaden, met daarbij een begeleidende brief.

Indien u nog vragen heeft kan u het ledenbeheer bereiken op : ledenbeheer@vsoa-pol.be of via ons contactformulier.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle