Lid worden

Storting op het nr:

BE08 3100 5430 3013

BIC : BBRUBEBB

BE64ZZZ300D000000109

VSOA Politie – SLFP Police

Minervastraat 8

B-1930 ZAVENTEM

Hierbij geef ik uitdrukkelijk toestemming aan het VSOA Politie om mij via e-mail, postbedeling en/of sms kosteloos syndicale berichtgeving toe te sturen. Mijn persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt, noch doorverkocht aan derden en zullen niet voor direct-marketingdoeleinden worden aangewend. Ik neem er kennis van dat deze gegevens enkel door het VSOA Politie zullen worden gebruikt in het kader van zijn ledenadministratie en verleen ondubbelzinnig toestemming voor deze verwerking van mijn gegevens. Ik heb recht op inzage, correctie en verwijdering van mijn gegevens zoals voorzien in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Mits bewijs van mijn identiteit (kopie identiteitskaart) kan ik via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan uw hoofdzetel te 1930 Zaventem, Minervastraat 8, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van mijn persoonsgegevens. Indien nodig kan ik ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens door mijzelf worden meegedeeld draagt het VSOA Politie geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan. Lees meer