OCP 284 van 25/05/2011 – Vakantiegeld voor de Operationelen

Verleden dinsdag had een eerste vergadering van het Onderhandelingscomité voor de politiediensten plaats in verband met het Arrest betreffende het vakantiegeld van de operationele personeelsleden. In een eerder communiqué hebben wij u in kennis gesteld van het feit dat de politieke overheid ons heeft voorgesteld “ten einde het Arrest te respecteren”, heel eenvoudig de inhoud van het betwiste KB te kopiëren en in een nieuw KB te plakken… U kunt zich onze reactie voorstellen: zij was totaal negatief. De andere organisaties waren echter niet eensgezind. Er werd dan ook afgesproken om ons terug te zien op heden woensdag 25 mei.

De vertegenwoordigers van de overheid hebben dus onmiddellijk naar onze definitieve mening gevraagd.

Wat ons betreft was het nogal makkelijk en wij hebben nogmaals herhaald wat wij dachten van dit onaanvaardbare voorstel.

De andere organisaties hebben echter ondubbelzinnig hun mening meegedeeld: zij kregen niet genoeg zekerheid en konden bijgevolg het voorstel in deze vorm niet aanvaarden. We mogen zeker zijn dat ons laatste pamflet er voor iets tussen zit.
Hierop heeft de delegatie van de overheid beslist om de vergadering op te schorten gedurende een twintigtal minuten.
Na deze opschorting is zij terug aan tafel gekomen…. om ons te zeggen dat zij integraal bij haar standpunt bleef zonder de minste wijziging.
De vier organisaties hebben dan gesteld dat zij totaal niet akkoord waren.
Wat staat er te gebeuren?
Van haar kant zal de overheid “haar verantwoordelijkheid opnemen”door dit KB, dat de spreiding tot de 92% tussen de graden herstelt, ondanks de felle kritiek van de Raad van State. Het enige verschil (dat echter al verleden dinsdag voorzien was): het verdwijnen van het dispositief dat de 57+ (buiten het officierskader) onmiddellijk kunnen genieten van de 92%.
Wat ons betreft hebben wij al een oproep gedaan tot onze partners om een gemeenschappelijk front te vormen in het kader van dit dossier. Er werd ons geantwoord dat men moest wachten tot volgende week: zij moeten hun mandatarissen raadplegen.
 

Ons objectief is duidelijk de overheid ervan te overtuigen hun geweer van schouder te veranderen

 

Vandaag hebben wij een kleine “ludieke” actie georganiseerd die desondanks veelbetekenend was voor de overheid: wij hebben het kruispunt van de Generaal Jacqueslaan met de Kroonlaan bezet gedurende een twintigtal minuten. U kunt zich voorstellen welke verkeersproblemen dit teweeg heeft gebracht. Het was echter enkel een verwittiging…

Want morgen denken wij eraan, samen met onze partners, andere syndicale acties te ondernemen (nationale en lokale stakingsaanzeggingen, … diverse acties) alsook andere acties … op burgerrechtelijk gebied.
Dit kan echter niet georganiseerd worden op de hoek van een tafel. Volgende week zullen wij u informeren over het verdere verloop van de gebeurtenissen.

Vincent Gilles – Nationaal Voorzitter
Vincent Houssin – Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..