Newsletter “Onderhandelingscomité 345 & 346”

post_img_3


Zaventem, 26 mei 2014

Newsletter 2014-37 : Onderhandelingscomité 345

Artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie

Stakingsaanzegging – NSPV – PZ des Collines 5323

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..