04.02.2020

De terugbetaling van medische kosten

VSOA Politie bracht de problematiek over de terugbetaling van medische kosten (formulier F/L 123) regelmatig op de agenda van het…
lees meer
22.01.2020

Staking cipiers

Wij vernemen dat de cipiers in verschillende gevangenissen gaan staken van 27 januari 2020 om 22.00 uur t.e.m. 29 januari…
lees meer
15.01.2020

De financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor politieagenten is verzekerd

De financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de lokale politie voor 2020 is wellicht verzekerd. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde een…
lees meer
01.12.2019

VSOA Politie herhaalt haar standpunt in drie belangrijke dossiers

Velen onder jullie zijn onze berichtgeving over de volgende drie onderwerpen uit het oog verloren. Wij vinden het belangrijk om…
lees meer
14.11.2019

Het dossier “waarschuwingsschot”… het vervolg

Waarvoor zijn vakbondsorganisaties nodig? Wel, hier volgt het antwoord! Om u te verdedigen. Dit is voor het merendeel van de…
lees meer
12.11.2019

Een WETTELIJK waarschuwingsschot resulteert in … een tuchtdossier!

Midden juni werden twee collega’s van de WPR Henegouwen (een eenheid met een personeelstekort van 49%!) opgeroepen voor een ladingdiefstal…
lees meer
07.11.2019

Uurzakboekje 2020

De nieuwe versie van het uurzakboekje 2020 is vanaf nu beschikbaar op deze website of via de link https://vsoa-pol.be/uzbk2020(v1).xlsx Deze…
lees meer
06.11.2019

De overdracht van de verloven 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020

Vandaag werd tijdens het hoog overlegcomité 240 de omzendbrief GPI overlegd m.b.t. de overdracht van de verloven 2019 en de…
lees meer
21.10.2019

De uitvoering van het sectoraal akkoord en de baremische opleiding voor de middenkaders in de loonschaal M4.1

In de HR Info News 71 van augustus 2019 worden de maatregelen uit het sectoraal akkoord toegelicht. Voor de middenkaders…
lees meer
27.09.2019

Eisenbundel 2020: Aantrekkelijkheid van de functie

Wil men de geïntegreerde politie opnieuw attractief maken, dan dient er werk gemaakt te worden van een attractief statuut met…
lees meer
26.09.2019

Beroep tegen het sectoraal akkoord door de vereniging van steden en gemeenten van Wallonië en Brussel. GEEN FATSOEN!

Via de media vernemen wij dat deze twee verenigingen een beroep hebben ingediend bij de Raad van State tegen het…
lees meer
20.09.2019

Datum benoeming aspirant inspecteurs: VSOA Politie zorgt voor een oplossing

Het probleem stelde zich bij de aspiranten (start van de basisopleiding op 1 juni 2018) die niet slaagden voor de…
lees meer