20.11.2020

Overdracht verloven 2020

VSOA Politie heeft de overheid gevraagd om dringend werk te maken van de publicatie van de omzendbrief m.b.t. de overdracht…
lees meer
20.11.2020

CALog: de competentieontwikkelingstoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen

Een dossier dat reeds sedert 2007 aansleept gaat eindelijk een positief resultaat krijgen. Op de competentietoelagen die jaarlijks worden toegekend…
lees meer
18.11.2020

Overleg met minister van Binnenlandse Zaken: voorzichtig positief…

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken. Aanleiding van dit overleg was de huidige actuele situatie…
lees meer
16.11.2020

Een slecht begin….

Tijdens het eerste informele contact met de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties hadden wij een goed gevoel. Ze…
lees meer
05.11.2020

Consumptiecheque : VSOA Politie schrijft de minister aan met concreet voorstel

De federale regering besliste begin juni tot invoering van de consumptiecheque.   Daar waar de overheid er in het begin niet…
lees meer
26.10.2020

Verplaatsingsvergoeding: de overheid komt haar afspraken alweer niet na. Vakorganisaties stappen op tijdens het hoog overlegcomité.

Tijdens het laatste hoog overlegcomité hebben we nogmaals aan de overheid de vraag gesteld wat de stand van zaken is…
lees meer
19.10.2020

Start van onze campagne “Geweld tegen politie”

VSOA Politie stelde in de herfst 2010 het “Protocol tegen het geweld waarvan politieambtenaren slachtoffer zijn” op. Dit voorstel/protocol heeft…
lees meer
04.09.2020

Verplaatsingsonkosten woon-werkverkeer in het kader van Covid-19

Tijdens het hoog overlegcomité van 2 september 2020 heeft de voorzitster laten weten dat de verplaatsingsonkosten woon-werkverkeer in het kader…
lees meer
26.08.2020

Actualiteitsdebat over de feiten op de luchthaven van Charleroi, niets meer dan politieke spelletjes. Maar voor VSOA Politie is dat onvoldoende…

Vandaag vond er een actualiteitsdebat plaats in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie over de feiten op de luchthaven van…
lees meer
20.08.2020

Dramatische feiten Charleroi: VSOA politie vraagt een dringend hoog overlegcomité en doet een concreet voorstel

Los van het gedrag, en dan vooral de Hitlergroet door de collega, waarvan wij ons als vakorganisatie distantiëren, willen we…
lees meer
29.07.2020

Testing van personeelsleden in het kader van Covid-19

Tijdens het hoog overlegcomité van vandaag werd de “testing strategie” voor personeelsleden van de geïntegreerde politie besproken in het kader…
lees meer
10.07.2020

Tijdens de hoorzitting van de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie van dinsdag 7 juli 2020 hebben wij volgende aanbevelingen gedaan:

Op het niveau van Binnenlandse Zaken: – Uitvoering van de eerder genomen engagementen m.b.t. de verbetering van de rechtspositie van…
lees meer