17.01.2021

Vaccinatie: de oproep van VSOA Politie aan de verantwoordelijken van de geïntegreerde politie blijft niet zonder gevolg

In onze communicatie van 7 januari 2021 riepen wij de top van de federale en lokale politie op onze oproep…
lees meer
07.01.2021

De erkenning van COVID als een beroepsziekte bij de politiediensten en de vaccinatie

2021 is nog maar net begonnen en wij ontvangen al teleurstellende antwoorden op twee belangrijke bezorgdheden voor het personeel, namelijk…
lees meer
06.01.2021

Dossier aspirant-hoofdinspecteur bij de Raad van State

Wij vernemen dat de syndicale organisatie NSPV, al dan niet bij misverstand, een schrijven heeft gericht aan aspiranten-hoofdinspecteurs i.v.m. het…
lees meer
27.11.2020

Uurzakboekje 2021

De nieuwe versie van het uurzakboekje 2021 is beschikbaar op deze website of via de link https://vsoa-pol.be/uzbk2021.xlsx
lees meer
24.11.2020

Minister van Justitie verscherpt de procedure voor geweld tegen politie

In een interview op Radio 1 deze morgen heeft de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de verscherpte procedure toegelicht…
lees meer
23.11.2020

Geweld tegen politie: onaanvaardbare uitlatingen van de heer Hennart

Met verbazing keken heel wat politieagenten naar het interview met de heer Hennart – ererechter en voormalig voorzitter van de…
lees meer
22.11.2020

Geweld tegen politie

Resultaten van onze bevraging 2020. (in bijlage) Klik op download PDF (pijl naar beneden) om het document te bekijken.
lees meer
20.11.2020

Overdracht verloven 2020

VSOA Politie heeft de overheid gevraagd om dringend werk te maken van de publicatie van de omzendbrief m.b.t. de overdracht…
lees meer
20.11.2020

CALog: de competentieontwikkelingstoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen

Een dossier dat reeds sedert 2007 aansleept gaat eindelijk een positief resultaat krijgen. Op de competentietoelagen die jaarlijks worden toegekend…
lees meer
18.11.2020

Overleg met minister van Binnenlandse Zaken: voorzichtig positief…

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken. Aanleiding van dit overleg was de huidige actuele situatie…
lees meer
16.11.2020

Een slecht begin….

Tijdens het eerste informele contact met de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties hadden wij een goed gevoel. Ze…
lees meer
05.11.2020

Consumptiecheque : VSOA Politie schrijft de minister aan met concreet voorstel

De federale regering besliste begin juni tot invoering van de consumptiecheque.   Daar waar de overheid er in het begin niet…
lees meer