03.12.2003

OCP 117 : 03 december 2003

1) Technische werkgroep Calog 2) Procedure medische controle 3) Monitoring regularisatie 2001 4) Stakingsaanzegging VSOA Gesco’s 5) Stakingsaanzegging CCOD Dhr…
lees meer
02.12.2003

OCP 116 : 02 december 2003

1) Voorstellen van de vakbonden tot aanpassing van het statuut : inventarisering en toelichting door de vakbonden Dhr Vanderpoorten opent…
lees meer
26.11.2003

OCP 115 : 26 november 2003

1) Stakingsaanzegging politiezone KLM 2) Stakingsaanzegging zone Brugge 3) Stand van zaken uitvoering protocollen 4) Arbeidstijdorganisatie 5) Procedure medische controle…
lees meer
19.11.2003

OCP 114 : 19 november 2003

1) Globale evaluatie statuut – gedachtenwissel 2) Aanwerving van Calogs 3) Toestand Gesco’s 4) OMB notie gebouwencomplex Dhr Vanderpoorten opent…
lees meer
12.11.2003

OCP 113 : 12 november 2003

1) Bespreking van punten aangebracht ter agendering 2) Begeleidingsmaatregelen 3) Boventallige zones : mededeling van de overheid 4) Arbeidstijdorganisatie 5)…
lees meer
05.11.2003

OCP 112 : 05 november 2003

1) Stand van zaken uitvoering protocollen 2) Notie gebouwencomplex 3) Arbeidstijdorganisatie : voorstellen tot aanpassingen 4) Verzoek tot agendering ACOD…
lees meer
22.10.2003

OCP 111 : 22 oktober 2003

1) Mobiliteit 2) Verlofkalender 2004 3) Stakingsaanzegging NSPV Politiezone Kapelle-op-den-Bos,Londerzeel, Meise 4) Stakingsaanzegging CCOD Nationaal Dhr Vanderpoorten, vertegenwoordiger van Binnenlandse…
lees meer
15.10.2003

OCP 110/1 : 15 oktober 2003

1) Problematiek SPN Zeebrugge 2) Toerustingsmagazijn 3) Baremische voortgezette opleidingen – versoepeling van het concept en overdracht 2003 naar 2004…
lees meer
08.10.2003

OCP 110 : 08 oktober 2003

1) Stakingsaanzegging SPN Zeebrugge – ACOD/CCOD 2) Regularisaties 2001 : toelichtingen door SSGPI 3) Stand van zaken uitvoering protocollen 4)…
lees meer
01.10.2003

OCP 109 : 01 oktober 2003

1) Problematiek begeleidingsmaatregelen betreffende de operationalisering van de federale politie en de rekrutering van Calog-personeelsleden – Vervanging van operationeel personeel…
lees meer
27.08.2003

OCP 108 : 27 augustus 2003

1) Nationale stakingsaanzegging inzake het personeel van de geïntegreerde politie 2) Studie van de stakingsaanzeggingen van erkende vakbonden SYPOL.BE en…
lees meer
25.06.2003

OCP 106 : 25 juni 2003

1) Stakingsaanzegging VSOA Politiezone 5340 (Brussel West) 2) Stakingsaanzegging gemeenschappelijk Politiezone Rupel 3) Omzendbrief GPI 37 omtrent de sportbeoefening binnen…
lees meer