ONDERHANDELINGEN POLITIE: VSOA – Politie keurt het ontwerpakkoord voorlopig niet goed !!!

Het Nationaal Comité van VSOA Politie heeft vandaag de teksten besproken met betrekking tot het voorliggende ontwerpakkoord inzake veiligheid/capaciteit alsook haar sectorale eisenbundel.

VSOA Politie kan vandaag, in de gegeven omstandigheden, nog geen formeel akkoord toezeggen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In de teksten zijn onduidelijkheden dewelke opheldering behoeven, zeker wat betreft de termijnen van uitvoering van zekere bepalingen van het sectorale luik.

Eveneens zijn een aantal engagementen van de overheid te vaag gesteld waardoor zij geen zekerheid bieden met betrekking tot hun finale uitvoering.

Voornaamste struikelsteen blijft echter de capaciteitstekorten binnen de federale politie evenals het ontbreken van een duidelijk engagement er toe strekkende de capaciteit van de lokale politie, daar waar noodzakelijk, op peil te brengen. In die context wenst VSOA – Politie ondermeer spijkerharde garanties te bekomen met betrekking tot de besteding van de budgetten, beloofd in het kader van het tenietdoen van de eerder aangekondigde personeelsbesparingsmaatregelen.

VSOA Politie zal haar bijkomende voorwaarden overmaken aan de Minister van Binnenlandse Zaken. In geval hieraan wordt tegemoet gekomen, is VSOA Politie van mening dat een akkoord tot stand kan worden gebracht.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
Gsm 0486-720899

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..