Problematiek gevangenissen (vervolg stakingsaanzegging VSOA) –

De vertegenwoordiger van de Minister van Justitie Mr Verhaegen geeft uitleg bij het protocolakkoord binnen het gevangeniswezen. Een draaiboek waar de taken van verschillende diensten (civiele bescherming en rode kruis) zullen worden beschreven bij staking van het gevangenispersoneel zal worden opgesteld. Wilde stakingen zouden van de baan moeten zijn, een termijn van 10 dagen moet door het gevangenispersoneel worden gerespecteerd alvorens actie te voeren.
De stakingsaanzegging van het VSOA Politie wordt opgeschort tot eind september.(nieuwe vergadering)

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..