30 % minder kandidaten bij de politie! Beroep en statuut minder aantrekkelijk geworden. Wake-up call voor de volgende regering.

22.05.2019

Het aantal kandidaten om politieambtenaar te worden daalt spectaculair. In 2018 daalde het aantal kandidaten met zelfs meer dan 30% t.o.v. 2014. (11946 t.o.v. 8198).

Reeds verschillende malen hebben we aan de bel getrokken bij de verschillende politieke partijen om het beroep van politieambtenaar aantrekkelijker te maken. De voorbije regeringen heeft men echter zodanig bespaard, het statuut uitgehold en de lonen gedurende 18 jaar bevroren, dat het politieapparaat her en der vierkant draait en het beroep onaantrekkelijker is geworden.

Recent hebben we nog moeten smeken dat de lonen van de politieambtenaren en CALog personeel zouden gelijkgeschakeld worden met het openbaar ambt. Daar waar men steeds beweerde dat de politie goed betaald werd, bleek uit de studie van Binnenlandse Zaken en het sociaal secretariaat dat dit helemaal niet klopte.

Ook de toename van het geweld tegen de politie dat al maar driester wordt, de vele valse klachten en de te lakse houding zowel qua bestraffing als qua bijstand door sommige overheden, knaagt aan de motivatie van de politiemensen.

Ook het verhaal dat België meer politieambtenaren zou hebben dan in het buitenland, behoort ondertussen tot de fabeltjeskrant.

Feiten die wel vaststaan zijn :

  • De structurele besparingen op het politieapparaat.
  • De constante aanval op het statuut.
  • Het naast zich neerleggen van verworven rechten m.b.t. het pensioen (zowel qua berekening als qua leeftijdsgrens).
  • Loonschalen die 18 jaar werden bevroren.

Wij doen dan ook een wake-up call aan alle politieke partijen, in het bijzonder aan de nieuwe regering:

  • Om het beroep van politieambtenaar als bijzonder te beschouwen.
  • Voldoende juridische en psychosociale bescherming te voorzien.
  • Een lik op stuk beleid te voeren voor feiten van geweld tegen politie.
  • Het opnieuw voldoende aantrekkelijk te maken van het statuut.
  • De loonschalen verder op te waarderen.

Slechts op die manier zal men het beroep opnieuw aantrekkelijk maken en zal men opnieuw meer nieuwe kandidaten aantrekken. Het spectaculair dalen van het aantal kandidaten is een krachtig alarmsignaal!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..