40 miljoen snelheidscontroles per jaar… Onmogelijk!

art3


Zaventem, 25 augustus 2014

Via de media vernemen wij dat de onderhandelaars van de nieuwe federale regering de intentie hebben om het jaarlijks aantal snelheidscontroles te verdubbelen.

Volgens VSOA Politie is dit ONMOGELIJK!

VSOA Politie vindt een verhoging van het aantal controles een goede doelstelling, maar wij weten dat het huidig aantal personeelsleden en de huidige middelen ontoereikend zijn om dergelijke norm te behalen.

VSOA politie heeft trouwens een nationale stakingsaanzegging voor de wegpolitie ingediend (onderhandelingen van aanstaande woensdag 27 augustus)… omdat de bevoegde directie geen middelen heeft om op een structurele en systematische manier de veiligheid van hun eigen personeelsleden te vrijwaren tijdens de vaststelling van een verkeersongeval op de autosnelweg: het zwaar ongeval van verleden week heeft dit nogmaals aangetoond.

Hoe wil je dan het aantal snelheidscontroles verdubbelen?

Voor wat betreft het personeelsbestand herinnert het VSOA politie de overheid er aan dat er bijna 3.000 effectieven binnen de geïntegreerde politie ontbreken (ongeveer 1.000 bij de federale politie en 2.000 bij de lokale politie).

Betreffende de middelen heeft VSOA Politie bijvoorbeeld ontdekt dat de situatie van de voertuigen van de directie van de federale wegpolitie catastrofaal is (belangrijk aantal voertuigen buiten gebruik wegens herstellingen na ongeval, technische gebreken, …) terwijl de laatste bestelling voertuigen niet werd uitgevoerd.

Het VSOA-Politie eist dat de onderhandelaars eerst eens zorgen voor een gezonde financiering: een politiedienst voor de bevolking, die zijn naam waardig is. Dus is het hoog tijd om de normen te verhogen…


Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..