60 % meer alcoholcontroles onhaalbaar met de huidige onderbezetting – Tijd voor dringende maatregelen !

Wij hebben kennis genomen van de plannen van de Minister van Binnenlandse zaken om de komende jaren het aantal alcoholcontroles op te voeren met 60 %. Momenteel dient het cijfer 750 000/ jaar gehaald te worden. Dit wordt telkens met 450 000 verhoogd tot 1 200 000/jaar verhoogd.
Daarbij heeft de Ministerraad 1.062.000 euro vrijgemaakt uit het Verkeersveiligheidsfonds voor de aankoop van 1.118.420 extra mondstukken.
Onrealistisch
Dit lijkt ons een onrealistische beslissing, gezien zowel de Lokale als de Federale Politie alle moeite heeft om nu reeds de opgelegde 750 000/jaar alcoholtesten uit te kunnen voeren. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er nog nooit een tekort van mondstukken is geweest.
Bovendien is deze beslissing van de Ministerraad zeer hypocriet wanneer men weet dat men er zelfs niet in slaagt om de niet betaalde boetes te innen. Concreet gaat het hier over 17% van de onmiddellijke inningen en 60 % van de boetes die opgelegd zijn door de rechter, wat in totaal zo’n 24 miljoen euro en 90 miljoen euro betekent !
Is het bij de Ministerraad nog niet opgekomen om daar eens een oplossing voor te bieden ?
Structureel personeelstekort
Om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren dient men jaarlijks zo’n 1450 nieuwe personeelsleden aan te werven. De laatste jaren werd er een structureel personeelstekort opgebouwd door jaarlijks slechts zo’n 1000 nieuwe mensen in dienst te nemen.
Zou de Ministerraad dit probleem eerst niet beter oplossen ?
Bonden niet geraadpleegd
In een modern bedrijf worden bij dergelijke drastische beslissingen eerst haalbaarheidsstudies uitgevoerd, wordt er overlegd met de bonden in een ondernemingsraad, en worden de nodige middelen en personeel voorzien. Allemaal zaken die hier niet gebeurd zijn.
Onbegrijpelijk dat de top van de Federale Politie en de Vaste Commissie daarmee zomaar akkoord gaan. Blijkbaar is het hen vanachter hun bureau nog niet opgevallen dat het “blauw op straat” onderbemand is en reeds taken genoeg heeft.
Is het nog niet opgevallen … ?
– Is het nog niet opgevallen dat tal van eenheden (WPR, CIC, enz …) en politiezones de arbeidstijdorganisatie niet meer kunnen respecteren wil men nog de basisfunctionaliteiten verzorgen ?
– Is het nog niet opgevallen dat de wijkagent momenteel het werk van justitie verzorgt door van her naar der te fietsen met herinneringen en kantschriften om de niet betaalde boetes te innen ?
– Is het nog niet opgevallen dat het slechts de Interventie en verkeersploegen zijn die deze bijkomende taken zullen moeten uitvoeren, en dat deze groep niet alleen onderbemand is maar tevens slechts 30 à 40 % uitmaakt van een Politiezone ?
– Is het nog niet opgevallen dat de mand van de Interventieploegen en de Federale Wegpolitie reeds goed gevuld is, waardoor zij van de ene interventie naar de andere dienen te hollen en er zelfs voor hun schrijfwerk (redactie processen-verbaal) geen tijd meer wordt vrijgemaakt ?
– Is het nog niet opgevallen dat het uitvoerend personeel – het zogenaamde “ blauw op straat” – totaal onderbemand is door een volledige scheefgroei van de leeftijdspiramide en in de minderheid is door een vorming van een Mexicaans leger ?

– Wij vragen aan de Minister van Binnenlandse zaken om dit plan en de haalbaarheidsstudie toe te lichten op het onderhandelingscomité, gekoppeld aan meerdere maatregelen om de effectieven te verhogen.

– Wij vragen aan de top van de Politie om een duidelijk en eerlijk signaal te geven aan de Politiek dat dit onhaalbaar is en er dringend werk dient gemaakt te worden van een verhoogde rekrutering, wil men op termijn catastrofes vermijden.

Vincent GILLES                                                                          Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter                                                                    Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..